අප සතු සමාගම්
බිමල් සංචාරක සහ ප්‍රවාහන සේවාවන්
බිමල් සංචාරක සහ ප්‍රවාහන සේවාවන්

වායු සමීකරණ හෝ සාමාන්‍ය බස් රථ හා වැන් රථ, පහසුකම් සහිත වාහන පුළුල් පරාසයක, ආසන 18, 26, 32, 42, 56 යන අංශ යටතේ අපෙන් ලබාගත හැක

අමතන්න - 0777 55 66 71

අමතන්න - 0714 55 66 71

අමතන්න - 0727 55 66 71

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියෝජිත හා උපදේශක
ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියෝජිත හා උපදේශක

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියෝජිත හා උපදේශක
නුගේගොඩ ශාඛාව.

කුලීරථ සේවා
කුලීරථ සේවා

බිමල් කුලීරථ සේවා

බිමල් කුලී රථ දීර්ඝ කාලින අත්දැකීම් සහ පාරිභෝගිකයන් සඳහා උසස් තත්ත්වයේ සේවාවක් සමග, නගරයේ කුලීරථ අංශයේ ප්‍රමුඛස්ථානයක් ගනි. බිමල් කුලී රථ පාරිභෝගිකයාට වියදම් කළ හැකි හොඳම මුදලකට ආරක්ෂිත සේවාවක් ලබා දේ.

වාහන වර්ග - ( දුර ගමන් සදහා )

KDH: කිලෝමීටරයකට රු 50 සිට 55 දක්වා
A/C: කිලෝමීටරයකට රු 35 සිට 38 දක්වා
Normal: කිලෝමීටරයකට රු 30 සිට 32 දක්වා

නගර ආශ්‍රිතව -
පැය 4 යි කිලෝමීටර 40 යි - රු 1,800/=
පැය 6 යි කිලෝමීටර 50 යි - රු 2,500/=
පැය 8 යි කිලෝමීටර 80 යි - රු 3,200/=
පැය 10 යි කිලෝමීටර 100 යි - රු 3,800/=
පැය 12 යි කිලෝමීටර 150 යි - රු 5,000/=


යෙහෙලි කුලී රථ

නව අදහස් ලොකයේ වෙනසක් සිදුකර ඇත.යෙහෙළි කුලීරථ සේවාව ශි ලංකාවේ කුලීරථ ව්‍යාපරික අංශය තුළ විප්ලවවාදී සන්ධිස්ථානයක් සොයා ගනු ලැබුවකි. "යෙහෙළි කුලීරථ" ප්‍රධාන වශයෙන් නගරයේ කාන්තවන් සංචාරය කිරීමට යොදා ගැනීම කැපි පෙනෙන සිදුවිමකි .


අමතන්න - 0112 54 54 54

ඇදගෙන යාමේ සේවාව
ඇදගෙන යාමේ සේවාව,

ඕනෑ ම තැනක ඔබේ වාහනය නතර වුවහොත්, බිමල් සමූහ ව්‍යාපාරය කෙටි කාලයක් තුල ඔබේ වාහනය රැගෙන යාමට සේවා සපයනු ඇත. විශේෂයෙන්ම හයිබ්රිඩ් වාහන සහ මෝටර් රථ වහාම තත්ත්වයන් සිදු කරන විට, මෙම සේවාව ඉතා වැදගත් වේ.


අමතන්න - 071 45 56 671

වාහන අලුත්වැඩියා හා පින්තාරු වැඩපල
වාහන අලුත්වැඩියා හා පින්තාරු වැඩපල

බිමල් සමූහ ව්‍යාපරය ප්‍රධාන වශයෙන් වාහන ටින්කර් හා පින්තරු කටයුතු සහ වාහන වෙනස් කිරීමට තමන්ගේම වැඩපලක් පවත්වගෙන යනු ඇත. (ආයතනයේ සේවාලාභීන්ට විශේෂිත වට්ටම්)

සේවා ස්ථානය ( Service Station)
සේවා ස්ථානය

මෙම සේවා ස්ථානය තුල සම්පූර්ණ සේවාවන් ද ඇතුලු වාහන සේවා රාශියක් ඇතුළත් වේ.

වාහන සේදීමේ ස්ථානය (කාර් , වැන් පමණි)

වැන් , කාර් සේදීමේ සම්පුර්ණ ක්‍රියාවලිය සිදුකරයි.


Body Wash

Under Wash

Interior Wash

Vacuum

Cut & Polish


 • ආයතනය හා සබැදි ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා විශේෂිත වට්ටම් (රියදුරු බලපත්‍රයේ සිටම)
 • වාහන මිලදී ගැනීම හා විකිණීම
  වාහන මිලදී ගැනීම හා විකිණීම

  ඔබට අවශ්‍ය සියලුම වර්ගයේ වාහන වාහන මිලදී ගැනීම සහ විකිණීමේ කටයුතු අප ආයතනය මගින් සිදුකරගත හැක.

  ලීසිං පහසුකම්
  ලීසිං පහසුකම්
 • තරගකාරී අනුපාත යටතේ කල්බදු පහසුකම් සැලසුනු ලැබේ.